ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

Şeyh Ali Semerkandi Hz. Sığırcık Suyuna Sanal Ziyaret.. VİDEO

    Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri Sığırcık Suyuna Sanal Ziyaret

 
 
 
 
 

ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ 

SIĞIRCIK/ÇEKİRGE SUYU 

 

Yaz mevsiminde, kadınlar tarlada ekin biçiyorlardı. Oralarda sığır otlatan Ali Semerkandî, namaz vakti girdiği hâlde abdest tâzeleyecek bir su bulamadı.

Âsâsını yere vurarak; "Çık, yâ mübârek!" deyince, yerden gövde kalınlığında bir su çıktı.

Sular, hızla meyilli arâzide etrâfa yayılırken, kadınlar bağırmaya başladılar.

"Su çıkarmanın da zamânı mı? Ekinlerimiz sular altında kalacak..." Bunun yanısıra, Ali Semerkandî'ye hakâret dolu sözler ettiler.

O da suyun çıktığı yere bakarak; "Ey mübârek su! Ne çıktığın belli olsun, ne de aktığın!" buyurdu.

Bu söz üzerine suyun çıktığı yer, kuyu ağzı gibi olup hareketsiz kaldı.

Çekirge Suyunun çektığı Yerin Videosu

O târihlerde Osmanlı pâyitahtı olan Bursa'da bir çekirge âfeti oldu. Her tarafı çekirge kaplamış, mahsûlleri ve çiçekleri harâb etmiş idi.

Bu âfetten kurtulmak için, zamânın zirâatçılarından çâre soruldu. Yapılan bütün araştırmalardan bir netice alınamayınca, âlimlere ve velîlere haber gönderildi.

Bu çekirge  âfetinden kurtulma çâresinin ne olduğu soruldu.   Bu haber, Çamlıdere'de yaşayan Ali Semerkandî'ye de ulaştı.

Ali Semerkandî hazretleri, dağda asâsıyla çıkardığı sudan bir miktâr Bursa'ya gönderdi.

Bu suyu, zarar veren haşerâtın bulunduğu bölgeye dökmelerini tenbih etti.

Suyu Bursa'ya götürdüler. Çekirge âfetinin bulunduğu bölgelere azar azar döktüler, çok kısa bir zaman içinde çekirgeler kayboldu. Mahsûller, bitkiler, çiçekler çekirgelerin istilâsından böylece kurtuldu.


Bir rivâyete göre bu su, bir kap içinde yüksek bir yere asıldı.

Allahü Teâlânın cc  izni ile suyun götürüldüğü yerde sığırcık kuşları toplanıp, bir anda çekirge sürülerini mahvettiler.

Pâdişâh, Bursa'nın çekirgelerden kurtulmasına vesîle olan Ali Semerkandî'yi Bursa'ya dâvet etti.

Ali Semerkandî Bursa'ya geldiğinde, Pâdişâh ona çok izzet ve ikrâmlarda bulundu. Pek fazla iltifât edip, Bursa'da kalmasını arzu etti.

Fakat Ali Semerkandî, nâzik bir ifâdeyle Bursa'da kalamıyacağını, bu ümmetin fakir olup, Resûlullah Efendimizi ziyârete gidemeyen insanların bulunduğu bölgede kalmak istediğini bildirdi.

Bunun üzerine Pâdişâh, bir istekte bulunmasını arzu etti. Ali Semerkandî de;

"Çamlıdere havâlisindeki tebanız çok fakirdir. Onları, askerlik ve toprak kirâsı mükellefiyetinden muaf tutmanızı arzu ediyorum." buyurdu.

Pâdişâh derhâl bir ferman yazdırarak, bundan sonra Çamlıdere havâlisinde bulunan kimselerin askerlik yapmayacağını ve toprak kirâsının alınmayacağını bildirdi.

O günden, İstiklâl Harbi sıralarına kadar Çamlıdere bölgesinden vergi alınmadı ve askere giden olmadı.  Bütün pâdişâhlar, o fermana riâyet ettiler.

Ayrıca, "Çekirge Suyu" ismi ile meşhûr olan sudan zaman zaman alınarak, çekirgelerin zarar yaptığı bölgelere götürüldü.

Bu su; hâlen Çamlıdere'nin kuzeyinde, Gerede'nin doğusunda  Çankırı'nın Eskipa­zar kazasına bağlı Sadeyaka köyünün «Şıhlar» mahallesinin sınırları içinde­dir. Mahallenin biraz ilerisinde müstakil olarak bulunuyor. Çekirge Suyu namı ile de maruf.

Şeyh Ali Semerkandî burada uzun müddet kalmıştır. Bu suyun sahibi ve yetkilisi Şeyh Ali Semerkandî Hazretleridir.
Mâ-i mübârekin dünyanın acibelerinden biri olduğu şüphesizdir.  Bu suda diğer sularda bulunmayan kuvvet ve keyfiyet vardır.
 
«Maü'l-Cerad» veya «Sığırcık Suyu» namı ile ve meşhur suda Cenabı Allah'ın Evliyasından Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri'nin feyizli ve tesirli nefesi ve müstecab duası bu­lunmaktadır.
 
Mâ-i mübâreke saygılı davranmak icab eder.  Bu su içilir, fakat onunla abdest alınmaz ve yıkanılmaz. Bilhassa belden aşağıya sürülmez.
 
Bu sudan başka yerlere götürüleceği zaman şifasının müessir olması, muradın faydalı yönde tecelli etmesi bakımından Hak Tealâ Hazretleri için şükür kurbanı kesilmesi yaygınlaşmıştır.
 
Onun için : «Bu su kurbansız git­mez, gitsede tesirini göstermez» düşüncesi hâkimdir.
 
Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri mübarek suya: «Ya mübarek!» Kurbansız gitme ki kıymetin tak­dir edilsin» demiştir .
 
Mübarek sudan inancı kuvvetli ve niyeti halis olan­lar istifade edebilmektedirler. 
 
Şifâ kasdı ile bu pınardan su götürüleceği zaman Şeyh Ali Semerkandî'nin Çamlıdere'deki manevî evlatlarının öncülüğü ile götürülebilmektedir.
 
Çünkü Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri suya : «Şifâ ve deva tesirini ehlimin eli ile göster» diye dua etmiştir.
 
Bir yerde bulunan mahsulâta çekirge ve benzeri zararlı haşere âfeti mu­sallat olduğu vakit;
 
 
√-Talip olanlar Çamlıdere'ye gelirler,
 
√-Şeyh Ali Semerkandî evlatları arasında kurra (ad) çekilir.
 
√-Kime çıkarsa, talip olanlar onu suya götürürler.
 
√-Suyun başında kurban kesilir ve Yasin-i Şerif okunur.
 
√-O götürülen kişi  Şeyh Ali semerkandi Hazretleri Sığırcık - Çekirge suyunu usulüne riâyet edierek bir kumkuma içine alır.
 
√-Birlikte âfet bölgesine giderler.
 
√-Suyu (kumkuma içinde olduğu halde) yüklenen kişi götüreceği istikâme­te yönelir,
 
√-Götüreceği yere kadar üstünde (yanında) taşır, yere koymaz, ar­kasına bakmaz.Bu alınan suya faydalı sığırcık kuşları tabi olur, ona uyar ve onu izleyerek arkası sıra gider.
 
√-Haşere âfetinin bulunduğu yere varınca suyu taşıyanın ba­şının üzerinden semaya doğru olan istikâmette (boşlukta) sığırcık kuşları tabur halinde belirir. Bu kuşlara «Semer-mer» veya «Tayr-i zürzür» adı verilir.Hattâ «Sevadiye» de (uzaktan karaltı halinde görülen kalabalık da) denilir. 
 
√-Oradaki köyün, kentin ve caminin etrafı tekbirle dolaşılır.
 
√-Su­yu yüksek bir yere yahut cami içine götürülüp mihraba veya mimbere takar­lar.
 
√-Teberrûken Kur'an okunur, bilhassa Kur'an-ı Kerim'in kalbi bulunan «Yâsin»i Şerif kirâet edilir, ve şu veya emsali dua okunur. (Arapça veya Türkçe olarak) 
 
√-«İlâhî Ya Rabbi! (üç kere tekrarlanacak). Şu köyün, şu kentin dört bir tarafından zapt-ı ziraatinden olmuş olacak (cünüdu'l-cerad), bambul, kımıl, ağkurdu, tırtıl, sinek, çekirge, kınacık, bit pirecik, fare sıçan, yılan çiyan ve bütün haşereleri defi refeyle Rabbim».
 
√-Cemaat toplu halde «Amin» der.
 
Su takılırken bir kaptan başka kabada aktarılabilir. Arta kalırsa iste yenlere dağıtılır.
 
 
 
Sığırcık kuşları hızla pike yaparak yere doğru inişe geçerler, kuşlar; çekir­geler ve haşereler üzerine sayha (haykırış) çıkarırlar, çekirgeleri katleder­ler, çekirgelerden hayat ve hareket emmaresi görülmez olur. Belki kuşların sesinden hepsi ölür gider.
 
-Biiznillah (mukadder ise) âfet ortadan kalkar.
 
Sığırcık kuşlarının rengi siyah, beyaz ve alâ olarak görüldüğü vakidir.
 
Rum beldesinde (Anadolu diyarında) bu mübarek su meşhurdur, tesiri ortadadır.
 
Bulunduğu yerden mazarrat-i muhtelif enin ve âfat-i beliyyenin zuhur ettiği beldelere nakledilmektedir.
 
Çekirge ve öbür haşereler ziraat mahsûlünü istilâ ettiği zaman işaret edildiği şekilde bu suyun naklî yapılın­ca haşerelerin imhasında tesiri görülmektedir.
Şüphesiz bu sudaki her bir tesir hasleti Allah Teâlâ’dandır.
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Hüseyin Aşık -Şeyh Ali Semerkandî (k.s.) Hayatı ve Menkıbeleri-İlim Yayınları 

Sığırcık suyunun çıktığı yerin uydu görüntüleri

 

 

 

Kazım Atalık11899 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi