ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

OSMANSİN

Osmansin Köyü

Osmansin Köyü, ilçenin güneybatısında, Gürlük Çayı’na karışan akarsu vadisi yamacında, 1180 metre rakımda ve orman bitişi köylerdendir. İlçe merkezine 30 km, Çamlıdere-Peçenek karayoluna ise 12 km uzaklıktadır. Dökük ve Gürağaç mahalleleri vardır. Dağkuzören, Yılanlı, Çukurören ve Peçenek köyleri ile komşudur.

Engebeli bir arazi yapısına sahip olan bölgede Kale (1615 m), Nala (1493 m), Kozlayut (1459 m), Kızılbelen (1377 m), Elmaseki (1297 m), Sekicek, Konak, Çakmak, Kopanlar ve Kurtini tepeleri ile Yeroğlu sırtı bulunmaktadır. Nala Tepe yamaçlarından beslenen Sokupınar Deresi, Ilıca Dere ile birleşerek Köy Deresi’ne karışır. Köy Deresi Yılanlı Köyü’nden sonra Gürlük Dere adını alarak Bayındır Baraj Gölü’ne ulaşır.

Helenistik dönemde Ankara ulaşım yolları güzergahlarından kuzeybatı kolu Akkaya-Yılanlı-Dökük/Osmansin-Çukuören köyü güzergahını takip ederek Bolu istikametine devam eder. Bölgede bu güzergah, “Gavur yolu” olarak anılır. Osmansin Köyü’nün batısında “manasır” diye bilinen bir mevkide Rumlara ait manastırın olduğu rivayet edilir. Yerleşme içinde çok sayıda Roma dönemi yapı malzemesi görülür.

Eski adı “Osman Sîni/Osman Sînni” olan yerleşmede “Osman Sin” türbesi bulunmaktadır. “Sîn” kelimesi dişçi ve genç anlamına gelmektedir. “Osman Sîni” ise “Genç Osman” veya “Dişci Osman” anlamlarında kullanılmış olabilir. Osman Sîni, zaviyesi olmadığı için kanaatimizce köyün ilk kurucusu veya tımarlı sipahilerden birinin adıdır. Köyün girişinde Osmansin türbesi ile ikinci bir ziyaretgâh bulunmaktadır.

Osmansin Türbesi, 2006.

1463 yılı kayıtlarında “Karye-i Osman tımar-ı Ahi Baba ve Mahmud. Hüdavendigar (Sultan I. Murad) zamanında dedeleri Âdil, Mahmud eşermiş. Hisar eridir.”  Bu kayıttan Osmansin Köyü’nün Ahi Baba ve Mahmud’un tımar mülkü olduğu anlaşılmaktadır.

1463 yılında Osmansin Köyü 23 hane ve “Mudrıb” nahiyesine bağlıdır. 1530 yılı Ankara Tahrir Defteri’nde Yabanabad kazasına bağlı olan Osman Sinî köyü; 23 hane, 11 mücerred, yaklaşık 126 nüfuslu, yıllık hasılatı 1.651 akçe ve geliri sipahi tımarıdır. 1572 yılında Osmanain Köyü 59 hane, 12 mücerred ve yaklaşık 307 nüfusludur.

1836-37 yılında Yabanabad kazasına bağlı Osmansin Köyü 211 nüfuslu ve yedi kişi rediftir (asker).

1861 yılında Osmansin Köyü’nden Mehmed Ali, İsa ve Mehmed tarafından öldürülür. Yakalanan katiller kürek cezası ile Sinop’a gönderilir.

Cumhuriyet döneminde önce Yabanabad (Kızılcahamam) kazası Şorba (Ali Dede Şeyhler) nahiyesine bağlanan Osmansin köyü, 1953 yılında Çamlıdere ilçesi Peçenek bucağına bağlanır. Cumhuriyet döneminde Osmansin Köyü’nde iki büyük yangın çıkar ve çok sayıda mesken yanar.

Benli Yaylası’nda Osmansin Yaylası, 2010.

1975 yılında 1022 nüfuslu olan Osmansin Köyü daha sonraki yıllarda yoğun göç verir. 2009 yılı adrese dayalı nüfus sayımında 148 erkek, 173 kadın, toplam 321 kişi oturmaktadır. Çamlıdere ilçesinin Doğanlar’dan sonra nüfusu yoğun olan ikinci yerleşmesidir.

Yörede hayvancılık ve kısmi tarım yapılmaktadır. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile bölge köylerde oturan öğrencilerinde eğitim gördüğü Osmansin İlköğretimokulu bulunmaktadır. Osmansin Köyü’nde yayla geşeneği devam etmekte Benli Yaylası’nda Osmansin Yaylası vardır.

DÖKÜK MAHALLESİ:

Köy Deresi vadisi yamacında ve 1615 metre rakımlı Kale Tepe’nin doğu yamaç plato düzlüğünde, yayla tipi yerleşmedir. Osmansin Köyü’ne 5 km uzaklıkta olan Dökük Mahallesi’nde doğal doku aynen korunmaktadır. Köy Deresi vadisi doğa yürüyüşleri için uygun mekanlara sahip olup hakim bitki örtüsü çam, meşe, kavak ve çalı türü ağaçlardır. Hayvancılık ve arıcılık yapılmaktadır.

GÜRAĞAÇ MAHALLESİ:

Osmansin Köyü’ne 3 km uzaklıkta ve Ilıca Deresi vadisinde yayla tipi bir yerleşmedir. Mahallede hayvancılık yapılmaktadır.

@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi