ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

Şeyh Ali Semerkandi Hz. CUMA CAMİ-BERÇİN ÇATAK KÖYÜ

 

ŞEYH ALİ SEMERKANDİ (KS) CUMA CAMİİ 

BERÇİN ÇATAK KÖYÜ 

Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri Örenşar beldesinden ayrıldı ve "ÇATAK" karyesine geldi .

Çatak köyüne teşrif eden Ali Semerkandî burayı benimsedi ve burada bir müddet iskan etti.
 
Çatakta ihtiyaca cevap verecek bir ibadethanenin yani caminin bulunmadığını gördü. Buraya mutlaka bir cami lâzımdı, müslümanların müşterek olarak beş vakit bir araya gelip namaz kılacakları yer ca­milerdir.
 
Ali Semerkandî bu hizmetlerin görülmesini üzerine aldı, hemen başladı ve kısa zamanda caminin yapımını sona erdirdi. Aslında camiler ve mescidler yeryüzünde Cenabı Allah'ın evleridir. Gerçek müminler camileri, mescidleri tamir ve ihya ederler. İmansızlar ise yakıp yıkarak harap ederler.
 
«Ariflerin meramı Huda'nın rızasıdır». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALİ SEMERKANDÎ HZ. MAHLÛKLARA EMREDİP TAŞ GETİRTTİ 
 
Şüphesiz Cenabı Allah'a itaat eden velilere, muhterem âbidlere mah­lûklar itaat ederler.
 
îtaat edilecek mertebeye yükselenler basit ve günahkâr kişiler değildirler. Mahlûkat Allah'ın dostlarını Allah'ın izni ile tanıyıp mü­şerref olabilirler. Gerçek mânada iman ve inanç sahibi olmak lâzımdır, imansızlıktan kişiye bir fayda gelmez.
 
Rabbimiz velilere yetki vermekte, bir veli yetkisine dayanarak icab et­tiğinde kerametini göstermektedir.
 
Hayvanların dilinden anlayan, onlara emir veren ve onlara hükmeden veliler vardır. Ali Semerkandî hayvanların dilinden anlayan, onlara gerektiğinde emir verip hükmeden velilerden biri idi. Bu mübarek zatın bu halleri müşahede edilmiştir.
 
Çatak köyüne cami yapılırken büyük veli Şeyh Ali Semerkandî Hz. yabanî hayvanlara taş taşıtmış, onları bu caminin inşası hususunda hizmet görmeye yöneltmiştir.
Hayvanlar Ali Semerkandî'ye bihakkın itaat edip herhangi bir itirazda bulunmamışlardır. Canla başla çalışan hayvanların o gün yapılan çatak (cuma) camiine katkıları çok olmuştur.
 
Hayvanat Cenabı Allah'ın sevgili kuluna itaat etmeyi Cenabı Allah'a itaat etmek olarak telakki ediyor, onun işaretine dikkatle itina gösteriyor ve ona doğru koşuyordu. Çok geçmeden bahsi geçen caminin inşaatı sona erdi. Bundan hayvanlar dâhil herkes memnundu ve büyük hizmet görülmüş bulu­nuyordu.
 
Ö gün bugün Çatak'ta Cuma Camii mevcudiyetini korumakta, aynı yer­de Cuma namazının kılınması sürdürülmektedir. Ehli iman arasında bu du­rum unutulmayıp dilden dile söylene gelmiştir. Nasıl unutulabilir... Bu büyük zatın hatıratı, hizmet şevki ve irşat aşkı onu dünyanın fâni menfaatlerinden alıp Bekâ âleminin saadetine çekmiştir.
 
Kaynak:Hüseyin AŞIK Seyh Ali Semerkandi Haz. Hayatı ve Menkıbeleri İlim Yayınları 

BERÇİN ÇATAK  KÖYÜ

Şeyh Ali Semerkandî Hz.  (k.s) yaşadığı Eskipazar ilçesinden ayrılınca önce bu köye uğramış ve uzunca bir süre kalmıştır. Burada kaldığı sırada eskiden Cuma camii olarak kullanılan camiyi yaptırmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berçinçatak, Ankara ilinin Kızılcahamam ilçesine bağlı bir köydür.

Köyün tarihi 1300'lü yıllara dayanmaktadır. Yaklaşık 700 yıllık bir tarihi vardır. Bu belgelerle tespit edilen tarihtir. Berçinçatak Köyü idari yönden "Berçin" adıyla Çankırı Vilayeti'nin Çerkeş Nahiyesi'ne bağlı olarak kayıtlarda mevcuttur.

Bu kayıtlar 937-1530 tarihleri arasında tutulan " 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri" adlı Osmanlı kayıtlarıdır.

Ayrıca , 1300'lü yılarda yaşamış olan Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin (1320-1457) köyde bulunan Cuma Camii'ni inşa ettiği , yine burada bir medrese kurduğu ve talebe yetiştirdiği bilinmektedir.

Çevre köylerin halkı bu camiide cuma namazlarını kılarlardı. Bu da köyün köklü bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. (Kaynak: wikipedi)

Berçin Çatak Köyünün bir önemi de, 1900 yıllarında halk tarafından kurulan ve müderrisliğini İbrahim Efendinin yaptığı medresedir. Bu medrese, Cuma camii yanında kurulu olarak kalmış.

Şey Ali semerkandi Hazretlerinin (k.s)  Berçin Çatak köyünde yaptırmış olduğu Caminin  Tamirat görmeden önceki hali

Berçin Çatak Köyü Şeyh Ali Semerkandî Cuma Camiinin Yenilenmiş Hali


Kazım Atalık 


Yorumlar - Yorum Yaz
@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi