ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

PELİTÇİK KÖYÜ

Pelitçik Köyü

Pelitçik Köyü, ilçe merkezinin güneybatısında, Anadolu Otoyolu-Çamlıdere Çıkış Gişeleri yakınında, Bayındır Baraj Gölü’ne açılan Akpınar Dere vadisinde, 1080 metre rakımda, ilçe merkezine 11 km. uzaklıkta ve orman bitişiği köylerdendir. Yahşihan, Doymuş, Doğancı ve Tatlak köyleri ile komşudur.

Bölgede Kepez (1096 m), Kerikli, Güme, Göynük, Adacık, Kuz (1104 m) ve Nohut tepeleri, Körüklü, Gölcükdikmeler ve Gürağaç mekileri ile Kuyu ve Akpınar dereleri bulunmaktadır. Akpınar Deresi, Yahşihan Köyü yakınlarında Bayındır Baraj Gölü’ne karışır.

Pelitçik Köyü yakınında ve Kuz Tepe yamaçlarında dünyada nadir görülen, silisleşmiş (taşlaşmış) orman ağaçları bulunmaktadır. Bölgede ki silisleşmiş ağaçlar 23-15 milyon yıl öncesi faaliyet gösteren andezitik ve dasidik lav ile volkan külü, tüf, tüfit üreten volkanizma malzemesiyle iç içe olan silisce doygun göl içinde ve silisce zengin volkanik getirimlerin etkisiyle asidik hidrotermal döngü sonucunda, ağaçların hücreleri çeperlerine ve hücre boşluklarına silis küreciklerinin birikmesiyle, yerleşmesiyle silisleşmiştir (taşlaşmışlardır). Taşlaşan bu ağaç ormanı daha sonraki dönemlerde oluşan volkan patlaması ürünü volkan külleri, tüfleri, lavları ile örtülmüş ve bu volkanik örtü silisleşmiş (taşlaşmış) ağaç fosillerinin milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar korunmalarını sağlamıştır. Fosil orman alanı 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. Pelitçik Köyü içinde ve çevresinde Roma ve Bizans dönemine ait antik mermer yapı malzemeleri de görülür.

1530 yılında Yabanabad kazasına bağlı olan Pelidcik Köyü; 11 hane, 11 mücerred, 1 imam, 176 nüfuslu, yıllık hasılatı 730 akçe ve sipahi tımarıdır.

1836-37 yılında Pelitçik Köyü Yabanabad kazasına bağlı ve 76 nüfusludur.

Cumhuriyet döneminde önce Yabanabad (Kızılcahamam) kazası Şorba (Ali Dede Şeyhler) nahiyesine bağlanan Pelitçik Köyü, 1953 yılında Çamlıdere ilçesi Merkez bucağına bağlanır.

1975 yılında 363 nüfuslu olan Pelitçik Köyü’nde 2009 yılı adrese dayalı nüfus sayımında 48 erkek, 47 kadın, toplam 95 kişi oturmaktadır.

Yörede hayvancılık ve tarım yapılmaktadır. Köyde bulunan evler özgün mimarisi ile korunmakta ve yeni yapılmış bir site bulunmaktadır.


Yorumlar - Yorum Yaz
@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi