ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

SARIKAVAK KÖYÜ

Sarıkavak Köyü

Sarıkavak Köyü, ilçenin güneybatısında, 1155 metre rakımda, Peçenek-Çamlıdere karayolu güzergahı üzerinde orman bitişiği köylerdendir. İlçe merkezine 17 km uzaklıktadır. Doğanlar, Elvanlar, Bükeler ve Dörtkonak köyleri ile komşudur.

Anadolu Otoyolu yakınında ve Harami Dere vadisi yamacında Murat Mahallesi, Doğanlarözü vadisinde de Aşağı Mahalle, Eşik deresi vadisinde Esköy Mahallesi yerleşmesi vardır.

Bölgede 1452 metre rakımlı İrenler Tepesi, Çamlı ve Okcu tepeleri, Çal sırtı, Harami Dere, Yazı, Harami, Eşik ve Çay dereleri ile Dereyurtyaylası mevkisi bulunmaktadır.

Coğrafi yapısı engebeli olan yerleşmenin Peçenek karayolu yakınında volkanizma ürünü beyaz renkli tüf peri bacaları görülür. Güneş ışığına göre değişik görüntüler sergileyen bu vadi korunması gereken doğal bir alandır.

1463 yılında Mudrıb idari birimine bağlı olan Sarıkavak Köyü İldelek/Eldelek Köyü ile birlikte yazılmış ve 43 hanedir.

1530 yılı Ankara Tahrir Defter’inde Sarıkavak Köyü adı zikredilmez.

1836-37 yılında Yabanabad kazasına bağlı Sarıkavak Köyü 122 nüfuslu ve 2 kişi Asker-i Mansure’dedir.

Sarıkavak Köyü, 1840 yılında Yabanabad kazasına bağlı ve “sipahilik” olup, 45 hanedir.

Temettuat Defteri’nde Sarıkavak civarında Kayabaşı, Erikdibi, Eskiceköy, Harmanyeri, Harmanaltı, Çakıldibi, Karaçalı, Alipınarı, Karaağaçlar, Taşağıl, Kavaklı, Elmalıgöl, Alişanyeri, Delimehmedyeri, Kuzgel, Akcakaş, Köprübaşı, Otluseki, Beşpınar, Sekiler, Ilıca, Ilıcaçayırı, Aslanyeri, Akçagöl ve İnönü gibi mevki isimleri zikredilir.

Osmanlı Arşivlerinde İstanbul Laleli Camii baş müezzinlerinden Mehmed Efendi’nin hanımı Ümmü Gülsüm ve çocukları Sarıkavak Köyü’nde oturduğu için sefalete düşer. 1843 yılında Mehmed Efendi’nin ailesinin İstanbul’a gönderilmesi için Ankara Feriki’ne emir verilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde “Sarıkavak Köyü’nde El-Hac Ahmed Camii Şerif Vakfı” kaydı bulunmaktadır. 

1845 yılında Anadolu’da iç huzurun ve güvenliğin bozulduğu dönemlerde Doğanlar ve Sarıkavak köylerinden bazı kişiler eşkıyalık yapmaya başlar. 1845 tarihli bir belgede “Ankara Sancağı’na bağlı Yabanabad kazasının Sarıkavak ve Doğanlar karyeleri ahalisinden olup yol kesip, adam soymak ve öldürmek suçlarından dolayı mahallinden İstanbul’a gönderilen şahıslardan yedisinin, yedi sene müddetle Tersane’de küreğe konulması” cezası verilir.

Cumhuriyet döneminde önce Yabanabad (Kızılcahamam) kazası Şorba (Ali Dede Şeyhler) nahiyesine bağlanan Sarıkavak Köyü, 1953 yılında Çamlıdere ilçesi Peçenek bucağına bağlanır.

Sarıkavak Köyü’nde bulunan jeolojik oluşumlardan kesitler.

1975 yılında 374 nüfuslu olan Sarıkavak Köyü’nde, 2009 yılı adrese dayalı nüfus sayımında 104 erkek, 103 kadın, 207 kişi oturmaktadır.

Sarıkavak Köyü’nde yayla geleneği devam etmekte ve Akpınarçatağı Yaylası, Dağardı Yaylası, Çit Yayla-Sarıkavak Yaylaları bulunmaktadır. Yaylalarda sığır ve koyun-keçi yetiştirilmektedir.

Yörede hayvancılık ve tarım yapılmaktadır. Yeni yapılaşma devam etmektedir.


Yorumlar - Yorum Yaz
@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi