ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

SACAYAĞI

 

 ŞEYH ALİ SEMERKANDÎ HZ. (K.S) ATFEDİLEN

«SACAYAĞI»

 

  

Evliyaullah'tan Şeyh Ali Semerkandî Hazretlerine ait ve O'nun ke­ramet eserinden ve alâmetlerinden    olan "Sacayağı"

"Sacayağı" Ateş üzerine tencere, kazan ve benzeri gibi kap oturtmaya yarıyan üçgen şeklinde üç ayaklı (demir, çelik ve emsali maddeden yapılmış) des­tek görevini yapan eşyaya  denir.

Evliyaullah'tan Şeyh Ali Semerkandî Hazretlerine ait olan ve O'nun ke­ramet eserinden ve alâmetlerinden bulunan bir sacayağı da Çamlıdere'de «Şeyh Ali Semerkandî Külliyatında» mevcut ve mahfuz idi. 

Bu sacayağı özellikle manevî açıdan diğer sacayaklarına benzememek­te, Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri'nin hatırası olarak asırlardır korunup elde tutulmakta, halk tarafından ziyaret edilmekte, bu konuda dikkati çe­ken rivayetler belgelenmekte ve sacayağının manevî bir müessirat içinde bulunduğu gün ışığı gibi ortada gözükmektedir.

Sacayağı Şeyh Ali Semerkandî'nin malzemelerinden ve eşyalarından biridir, onun keramet alâmetidir.

Çatak'tan attığında Çamlıdere'ye düşmüş, bir ayağı kırılmış ve bundan böyle Şeyh Ali Semerkandî'nin Çamlıdere'de kalmasına vesile olmuştur.

Kırık ayak Sacayağının bir parçası olarak ya­nında bulunmaktadır.

Vaktinde ilgililer Sacayağını kontrol ve tetkik etmişler, fakat muayene esnasında kesin bir teşhis koyamamışlardır. 

Şeyh Ali Semerkandî'nin türbesi olsun, Sacayağı olsun, suyu olsun ve diğer nakledilen kerametleri olsun, hayat öyküsü olsun alınacak ibret ders­leri ile dolup taşmaktadır.

Türbesi, suyu ve Sacayağı görülmeli, onlardan ibret dersi alınmalıdır. Türbenin kabir ziyareti usulü tahtında ziyareti ya­pılmalı, İslâm'ın kabul etmediği bidatı seyyielerle hareket etmemelidir. 

Çeşitli konularda makamların, belirli yerlerin, türbelerin ve kabirlerin ziyaretçileri önceden bilgili hale geldikten, imanlı âlimlerden ziyaret usul­lerini öğrendikten sonra ziyaretlerini icra etmeleri gerekir.

Halkın bu ko­nuda inandırıcı bir şekilde dikkati çekilmeli, âlimler irşad görevlerini za­manında ve zemininde yerine getirmiş olmalıdırlar.

Sacayağı günah ve sevap tartan bir terazi değildir «Onun içinden geçen günahsız, geçemeyen günahkârdır» diye bir kayıt ve bir emir yoktur.

Böyle bir düşünceye hiç bir Müslüman itibar etmemelidir. İslâm dinine aykırı bir harekette bulunmayı amaçlayan Sacayağı hakkında yanlış hareket ederek Şeyh Ali Semerkandî'nin ruhunu hiç bir kimsenin incitmeye hakkı yoktur.

Şüphesiz Sacayağı saygı ile ziyaret edilir ve keramet alâmeti olan bu harikadan ibret alınır.

 

Bilhassa Şeyh Ali Semerkandî Hazretlerinin geride bıraktığı ve hediye ettiği hatıralar batıl görüşlerin kabarıp gitmesine, is­tismar konusu edilmesine terk edilemez. Bu kıymetli hatıralara sahip çıkıp hak olan bir seviyede tutmak gerekir.

 

Çataktan atınca Sacayağı kırılmış idi

Onun için burada kalmış idi

Başına çok şeyler gelmiş idi

Kendi mevt olup suyu şifâ kaldı.

 

Şeyh Ali'yi ziyaret yaparlar

Gelip Sacayağına bakarlar

Meraklanıp sorarlar

Hem ondan ibret alırlar.

 

Sacayağı (manen) mücevherdir paha biçilmez

Şeyh Ali'ye aittir inkâr edilmez

Andaki hikmet nedir bilinmez

Sahibi (H. 862 de) mevt olmuş bir şey denilmez.

 

Ne demirdir, ne bakır, ne toprak

Ne çekiç görmüş, ne örs; olmuş elle sıkmak

Marifettir onu böyle yapmak

Kıymetini bilir bunu yapan ancak.

 

Sacayağına asla olmaz tapmak

Taparsan olur yoldan çıkmak

Ondan ancak gerek ibret almak

Olmaz ona da kem gözle bakmak.

 

 


Daiyane (Sacayağına ait belge): H. 1290 (yüze yakın  imza ve mühür tahtında). Kaynak: Hüseyin AŞIK -Şeyh Ali Semerkandi (k.s) Hayatı be Menkıbeleri  İlim Yayınları

 
 
 

 

 

Yorumlar - Yorum Yaz
@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi