ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

Ş. Ali Semerkandi Haz.FIRINDA YAKILMA OLAYI

 

ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİNİN

FIRINDA YAKILMASI OLAYI 

Velilere keramet tariki ile verilen yetki ve kabiliyetten biri de ilgili ve­linin ateşte yanmamasıdır. Şeyh Ali Semerkandî böyle bir deneme ile de karşılaşıp kerametini biiznillah tecelli ettirmiştir, îçi ateş dolu firma girip (veya girdirilip) oturmuş, yanmamıştır. Bu şekilde keramet izhar eden ku­tuplar vardır . Şeyh Ali fırından sapasağlam çıkmıştır.

İmansızın biri velilerden birine yaklaşıp: «Ey pîr! Duyduğuma göre bi­zim gireceğimiz cehenneme siz de girecekmişsihiz. O zaman aramızda ne fark kalır ve bu nasıl olur?» dedi. Allah'ın velisi bu imansızı ateşle dolu bir fırının önüne kadar götürdü. Kendi elbisesinden bir parça, bir parça da imansızın elbisesinden kesip fırının içine attı. Fırının ateşi sönüp bittikten sonra baktılar ki imansızın elbisesinden kesilip atılan parça kül olmuş. Fa­kat Allah'ın velisinin elbisesinden kesilip atılan parça olduğu gibi duruyor, ateş hiç dokunmamış. Veli imansıza dönerek: İşte Cehennem'de sizinle bizim aramızdaki fark buna benzer» dedi. Mü'minler cehennem'e (yanmayan elbise şeklinde) girdikleri gibi, imansızların cehenneme girmeleri de yanan elbise parçası gibidir. (Erenler Bahçesinden, s. 125, ist. 1960) İmansız bu manzara ve ibretli olay karşısında hemen iman etti.

Şeyh Ali Semerkandî'nin ateşte yanmadığını gören kimseler, O'nun bü­yüklüğünü takdir eden kişiler. O'nun yanında olup ondan müstefid olmuş­lardır. Her bakımdan Çamlıdere'ye ilim irfan ağacını diken Ali Semerkandî Çamlıdere'de ve pek çok ülkelerde unutulması mümkün olmayan simalar seviyesinde kalmaya devam etmiştir.

Moğol katliamı yanında Müslümanları; haçlı akınları ve Batıniler’de katlediyorlardı. Türk- Müslümanlar, bu üç tehlike içinde sürekli daha emin yerler arıyorlardı.  Batıniler haşhaş kullanarak cinayetler işliyor,önemli devlet adamlarına ve alimlere eziyet veriyorlar veya öldürüyorlardı. 

Semerkant tan Anadolu’ya geçmekte iken Şeyh Aliyyüs Semerkandi Hazretlerine Batıniler tarafından eziyet edilmiş olabilir.

Türlü eziyetler yaptığı bilinen bu şuursuz insanlar kendini sıcak fırına koyup bir eziyet yapmış olabilirler.

Bu olayın Anadolu’da vuku bulması mümkün değildir.

Heleki Çamlıdere ve çevresinde bulunan Türk asıllı Müslüman köylerden böyle bir hareket tarzı beklenemez.

Şeyh Aliyyüs Semerkandi Hazretleri Çamlıdere ve çevre köylerini saraylara,

zenginlere ve vezirliklere değişmemiştir.


Kaynak:Hüseyin AŞIK - Hüseyin KOCAKUŞAK-Ali KOCAKUŞAK

 


Yorumlar - Yorum Yaz
@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi