ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin VASIFLARI

 

ŞEYH ALİYYÜS SEMERKANDİ HAZRETLERİNİN (K.S) İLMİ VASIFLARI

Şeyh Aliyyüs Semerkandi (ks) , Semerkant fakihi (hakimi) ve imamı idi. Döneminde tüm İslami ilimler, matematik, astronomi, tıp ve hukukta en ileri alimdi. Kelam ilminin kaynağı idi. Manevi yönden kırkların ileri geleni olarak tanınmış idi.

Yaşadığı dönemde tüm dünya onun ilmini biliyordu.  Müslümanlar kadar Hıristiyanlar, Budistler, dinsizler, şamanlar herkes ilmine kesin saygı gösteriyordu.

Cengiz Han Semerkant’ı aldığı zaman ilk olarak  Şeyh Aliyyüs Semerkandi’yi (ks)  çağırttı. Hayatına kesinlikle dokunulmamasını emretti. 

Şeyh Aliyyüs Semerkandi’den(ks) kendisinden ilim öğretmesini ve yanında kalmasını istedi. Şeyh Aliyyüs Semerkandi(ks) 50,000 kişinin fidyesini kendisine takdim etti, onların hayatına dokunulmayacağı konusunda kesin söz aldıktan sonra “ben fakirlerin imamı olmayı tercih ederim,hiçbir Semerkant’lının da senin yanında kalacağını sanmam” dedi. 

Tek Şeyh Aliyyüs Semerkandi (ks) bu zalim hükümdara zalimliğini hatırlatabilirdi. Hükümdara ilmi nedeniyle üstün gelmişti . hükmedenlerinde piri olduğunu ispat etti.

Yüz binlerce soydaşının ,yakınlarının arkadaşlarının katledildiği anı gözleriyle gördü. Onların gözleride imamları olan Şeyh Aliyyüs Semerkandi’de (ks) idi.

Kıyım  Semerkant’ın içinde tek bir hareketle yapılmış idi. Şahadete  ulaşanları duaları ile katık olmaya çalıştı. Yüreği kor oldu. Dünya hayatından uzaklaştı. 

“Onlar ulaştı biz kaldık, onlar şahadete erdi, biz kaldık, ancak onlara zahrul vasılın oluruz” diyerek talan edilen evinden tüten ocağın sembolü saç ayağını, asasını alarak çoban kılığında Semerkant tan gözyaşları içinde ayrıldı.

Osmanlı padişahlarının tekrarlayarak verdikleri 17 fermanda Şeyh Aliyyüs Semerkandi’ nin şu özellikleri vurgulanmıştır:

Bunlar Osmanlı kayıtlarında kesin olarak tespit edilmiş ve ferman olarak işaret edilmiştir,

Şeyh Aliyyüs Semerkandi Hazretlerinin beş büyük vasfıdır.

Kıdvetül Kuzat Vel Hükkam: Kadıların Ve Hakimlerin Mühtadası (imamı).

Madenul Fazlı Vel Kelam : Faziletlerin Ve Kelamın  Madeni, Menbaı.

Kudbul Arifin: Ariflerin ve alimlerin En Büyüğü.

Zahrul Vasılın : Allaha Ulaşanların Zahiresi katığıdır.  

Pişvai Ricali Erbain :Kırkların İleri Geleni. 


Kaynak:Hüseyin Kocakuşak-Ali Kocakuşak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi