ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

Hafız Mustafa Sabri MÜLKOĞLU

 

 

HAFIZ MUSTAFA SABRİ MÜLKOĞLU 


Doğumu ve Eğitimi 

Hafız Mustafa Sabri Mülkoğlu, 1935 yılında Kızılcahamamİlçesinin Korkmazlar Köyünde ((yakın köy Yayalar’ınmahallesi) dünyaya geldi. Babası Rasim Efendi,annesi Ayşe Hanımdır. Annesi Ayşe Hanım, Mustafa SabriMülkoğlu iki yaşında iken vefat etmiştir. Babası da yenibir evlilik yaptığı için Mustafa Sabri’nin korunması, bakımıve eğitimi dedesi Musa Çavuş tarafından yerine getirilmiştir.Hafız Mustafa Sabri Mülkoğlu, dedesi hakkında şu bilgileri veriyor;- Dedem Musa Çavuş, köyün ileri gelenlerindendi, yıllarca köyde muhtarlıkyapmış. Bizim Korkmazlar’ın bağlı olduğu Yayalar’da “Hatip Hocabizim köyde dedem seçimlerde köy muhtarlığını birbirine devrederlermiş.Böylece ikisi yıllarca köyün muhtarlığını yapmışlar. Köyde herhangi birolay olunca mahkemeye gidilmezdi. Dedem Musa Çavuş ile Hatip Hocabir araya gelir, o olayla ilgili karar verirler, verdikleri karar yerine getirilirmiş.Sanki mahkeme kararı gibi kabul görür, karara itiraz eden olmazmış.Hafız Mustafa Mülkoğlu, dini-mesleki hizmete hazırlıkla ilgili ilk Kur’an’ıKerim eğitimini de şöyle anlatıyor;- Eskiden köylerde bir çocuğun Kur’an’ı Kerim ile ilk tanışması köy mekteplerindeolurdu. Bu eğitim köy odasının bir yerinde veya okulun içindeolurdu. Kış aylarında köy halkı bir hoca tutardı, O hoca bu eğitimi yürütürdü.Yaz aylarında köy halkı çiftinde, çubuğunda köy işleri ile meşgulolurdu. Benim Kur’an’ı Kerim ile ilk tanışmam Korkmazlar’daki mektepteoldu. Allah rahmet eylesin, benim ilk hocam Berçinyayalarlı MehmetHoca idi. Onda Kur’an’ı Kerim’i hatmettim. Daha sonra da Mehmet Hoca’nınoğlu Ramazan Karataş hafız oldu ve imamlık yapardı. Benim içinköy hayatı, yaz aylarında köy işleri ile meşgul olmak, çift sürmek, davargütmek, sığır gütmek gibi işlerdi. Kış aylarında da köyümüzün okulundaKur’an’ı Kerim okumaktı.Ben ilkokula gitmedim, imam-hatip okuluna gitmek için ilkokul diplomasıgerekiyordu ve Kızılcahamam Kazım Karabekir İlkokulundan 1952 yılındadışarıdan imtihanlarla ilkokul diploması aldım ve daha sonra 1953-1954öğretim yılında imam-hatip okuluna giriş yaptırdım.135Hafız Mustafa Mülkoğlu, hafızlık çalışmalarına Rıza Çöllüoğlu’nda başladı.Rıza Hoca, köy imam-hatipliğini bırakarak dini eğitimini ilerletmek için İstanbul’agidince, 1944 yılında Çamlıdere’ye gitti, hafızlık çalışmalarını Çamlıdere’deZiya Tığlıoğlu hocada bitirdi.Mustafa Mülkoğlu Çamlıdere’de Ziya Tığlıoğlu’nda hafızlık çalışmalarıyaptığı yılları, daha sonra Ankara’ya gidişini, Hacıbayram Camii imam-hatibiMustafa Hoca’dan, ilk hafızlık hocası Rıza Çöllüoğlu’ndan aldığı dini-meslekihizmetle ilgili özel dersleri ve Ankara Merkez İmam-Hatip Okulu’na girişini deşöyle anlatıyor:- 1947 yılına girmeden hafızlığı tamamladım, bazen iki sayfa alırdım, üçsayfa aldığım da olurdu. Sanırım 1,5-2 yılda hafızlığımı bitirdim. HafızlığıÇamlıdere’lilerin büyük desteği ile bitirdim. Çamlıdere’lilerin 7’den 70’ehepsi beni tanırdı. Ben 9 yaşında Kur’an öğrenmeye gitmiştim, herhaldeküçük olduğum için de beni severlerdi.Ben hafızlığımı bitirerek köye döndükten sonra dedem bana Arapça okutmakiçin Ankara’da Hacıbayram Camii imamı Hacı Mustafa Efendi ile görüşmüşve bana ders vermesi için söz almış. Ankara’ya 1948-1949 yıllarındageldim, Hacı Mustafa Efendi’de Arapça eğitimi aldım. Dursun Demirve Çeltikçi’li İbrahim Yüce ile beraber Emsile, Bina, Maksut, Avamil,İzzi, Kafiye, Izhar (Arapçanın dil bilgisi ile ilgili kurallarını öğreten ‘dilbilgisi’ kitapları) derslerini aldık. Ben iki, üç yıl Ankara’da Hacı MustafaEfendi’de ders aldım. Bu yıllarda benim ablamlar Ankara’ya göç etmişlerdi,onlarda kalıyordum.Ben Ankara’dayken Rıza Çöllüoğlu Hoca Ankara’ya geldi ve Rıza Hocada Arapçamı pekiştirdim. Bir ara Hacı Mustafa Efendi ve Rıza ÇöllüoğluHoca Efendi arasında benden kaynaklandığını düşündüğüm bir soğuklukolmuştu. Rıza Hoca Efendi imam-hatip okulu açıldığı zaman benim imamhatipokuluna gitmem konusunda bana tavsiyede bulundu ve bu nedenleHoca Efendiler arasında benim sebep olduğum karşılıklı bir gönül koymaolayı meydana geldi. Hacı Mustafa Efendi benim yanından ayrılmamı istemiyordu.İmam-hatip okuluna girdiğim için Hacı Mustafa Efendi’nin yanındanayrılmam gerekti. Bu nedenle Hacı Mustafa Efendi, Rıza ÇöllüoğluHoca Efendi’ye gücenmiştir.Hafız Mustafa Mülkoğlu, 1953-1954 eğitim-öğretim yılında Ankara Merkezİmam-Hatip Okulu öğrencisi oldu. 1960-1961 eğitim-öğretim yılında Ankaraİmam-Hatip Okulu’nun lise kısmından mezun oldu. 1963-1964 eğitim-öğretimyılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü’ne öğrenci kaydını yaptırdı. Bu enstitüdende 1966-1967 eğitim-öğretim yılı sonunda “Bitirme Belgesi” aldı. 


Görevleri 


Hafız Mustafa Mülkoğlu, dini hizmet mesleğine ilk olarak Ankara İmam-Hatip Okulu’nda öğrenci iken Ankara Merkez Genegi Mescidi’nde özel müezzinolarak başladı. Mustafa Mülkoğlu bu camide sabah ve yatsı namazlarını kıldırıyor,caminin hasta ve yaşlı olan imam-hatibi kendisine bu hizmeti karşılığında bir miktarücret veriyordu. Bu görevi bir yıl kadar sürdü. Daha sonra benzer bir görevleHamidiye Camii’nde görev yapmaya başladı. Bu görevi de altı ay kadar sürdü.1961 yılında imam-hatip okulu ikinci devresini bitirdikten sonra AnkaraMerkez İlçe İskitler Camii imam-hatipliğine atandı. 1964 yılında Konya ArapoğluCamii imam-hatipliğine naklen tayin edildi. 1966 yılında Konya KarayollarıCamii imam-hatibi oldu.Hafız Mustafa Sabri Mülkoğlu, 1967 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nübitirdikten sonra dini hizmet mesleğine Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıokullarda devam etti.1967 yılında Kayseri Develi İlçesi İmam-Hatip Okulu meslek dersleri öğretmenliğineatandı. 1969 yılında vatani görevini yapmak için bu görevinden ayrıldı.1969-1970 yıllarında vatani görevini tamamladı. 1970 yılında ZonguldakDevrek Jandarma Birliğine bağlı Kozlu Piyade Bölüğünden piyade asteğmen olarakterhis oldu.1970 yılında Ankara Çankaya İlçesi Kurtuluş Ortaokulu’nda din bilgisi öğretmenliğineatandı. 1970-1977 yılları arasında bu okulda din bilgisi öğretmenliğive müdür yardımcılığı görevi yaptı. 1977 yılında Ankara Merkez İmam-HatipOkulu meslek dersleri öğretmeni olarak atandı. Develi İlçesi ve Ankara Merkezİmam Hatip Liselerinde genelde Kur’an’ı Kerim dersleri okuttu. Buna ek olarakzaman zaman Arapça ve akait dersleri verdi. Bu okulda meslek dersleri öğretmenliğineek olarak 1978-1979 eğitim-öğretim yılında müdür yardımcılığı görevinide üstlendi.1994 yılında kendi isteği ile emekli oldu. 


Evliliği ve Çocukları


Hafız Mustafa Sabri Mülkoğlu, 1960 yılında ev hanımı ªükran Hanımla evlendi.Bu evlilikten İlhan ve İrfan isimli oğulları ile Nurşen isimli kızı dünyayageldi. Kendisi, eşi ve çocukları halen hayattadır. Yüce Allah kendilerine sağlıklıuzun ömür versin. 


Genel Bir Değerlendirme 


Hafız Mustafa Sabri Mülkoğlu sakin, ciddi ve alçak gönüllü kişiliği, etkileyicisesi ve usulüne uygun olarak Kur’an’ı Kerim okumadaki üstün becerisi iledikkatleri çekmektedir. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda özverilive başarılı görevler yapmıştır.

 

@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi