ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

Sığırcık Çekirge Suyunun Alınma Usulü ve Adabı

 

 

 

ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ SIĞIRCIK - ÇEKİRGE SUYUNUN YERİNDEN ALINMASI VE ZARARLI HAŞERATA KARŞI KULLANILMASI

USUL VE ADABI 

 

Dünyada malûm olan üç mübarek su vardır. 
Biri Mekke-i Mükerreme'de «Zemzem», suyu.
 
Biri Şarktaki Sığırcık suyu, İsfahan ile Şiraz arasında. Şebrem Pınarın­da. Çekirge Suyu namı ile de maruf.
 
Biride Çankırı'nın Eskipa­zar kazasına bağlı Sadeyaka köyünün «Şıhlar» mahallesinin sınırları içinde­dir. Mahallenin biraz ilerisinde müstakil olarak bulunuyor. Çekirge Suyu namı ile de maruf.
 
Mâ-i mübarek Çerkeş, Gerede ve Eskipazar ilçelerinin çevrelediği orta yerde bulunmaktadır. Doğusunda Çerkeş, batısında Gerede ve kuzeyinde Eskipazar yer almaktadır.
 
Suyun çıktığı yerin videosu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şeyh Ali Semerkandî burada uzun müddet kalmıştır. Bu suyun sahibi ve yetkilisi Şeyh Ali Semerkandî Hazretleridir.
Mâ-i mübârekin dünyanın acibelerinden biri olduğu şüphesizdir.  Bu suda diğer sularda bulunmayan kuvvet ve keyfiyet vardır.
 
«Maü'l-Cerad» veya «Sığırcık Suyu» namı ile ve meşhur suda Cenabı Allah'ın Evliyasından Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri'nin feyizli ve tesirli nefesi ve müstecab duası bu­lunmaktadır.
 
Mâ-i mübâreke saygılı davranmak icab eder.  Bu su içilir, fakat onunla abdest alınmaz ve yıkanılmaz. Bilhassa belden aşağıya sürülmez.
 
Bu sudan başka yerlere götürüleceği zaman şifasının müessir olması, muradın faydalı yönde tecelli etmesi bakımından Hak Tealâ Hazretleri için şükür kurbanı kesilmesi yaygınlaşmıştır.
 
Onun için : «Bu su kurbansız git­mez, gitsede tesirini göstermez» düşüncesi hâkimdir.
 
Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri mübarek suya: «Ya mübarek!» Kurbansız gitme ki kıymetin tak­dir edilsin» demiştir .
 
Mübarek sudan inancı kuvvetli ve niyeti halis olan­lar istifade edebilmektedirler. 
 
Şifâ kasdı ile bu pınardan su götürüleceği zaman Şeyh Ali Semerkandî'nin Çamlıdere'deki manevî evlatlarının öncülüğü ile götürülebilmektedir.
 
Çünkü Şeyh Ali Semerkandî Hazretleri suya : «Şifâ ve deva tesirini ehlimin eli ile göster» diye dua etmiştir.
 
Bir yerde bulunan mahsulâta çekirge ve benzeri zararlı haşere âfeti mu­sallat olduğu vakit;
 
 
√-Talip olanlar Çamlıdere'ye gelirler,
 
√-Şeyh Ali Semerkandî evlatları arasında kurra (ad) çekilir.
 
√-Kime çıkarsa, talip olanlar onu suya götürürler.
 
√-Suyun başında kurban kesilir ve Yasin-i Şerif okunur.
 
√-O götürülen kişi  Şeyh Ali semerkandi Hazretleri Sığırcık - Çekirge suyunu usulüne riâyet edierek bir kumkuma içine alır.
 
√-Birlikte âfet bölgesine giderler.
 
√-Suyu (kumkuma içinde olduğu halde) yüklenen kişi götüreceği istikâme­te yönelir,
 
√-Götüreceği yere kadar üstünde (yanında) taşır, yere koymaz, ar­kasına bakmaz.Bu alınan suya faydalı sığırcık kuşları tabi olur, ona uyar ve onu izleyerek arkası sıra gider.
 
√-Haşere âfetinin bulunduğu yere varınca suyu taşıyanın ba­şının üzerinden semaya doğru olan istikâmette (boşlukta) sığırcık kuşları tabur halinde belirir. Bu kuşlara «Semer-mer» veya «Tayr-i zürzür» adı verilir.Hattâ «Sevadiye» de (uzaktan karaltı halinde görülen kalabalık da) denilir. 
 
√-Oradaki köyün, kentin ve caminin etrafı tekbirle dolaşılır.
 
√-Su­yu yüksek bir yere yahut cami içine götürülüp mihraba veya mimbere takar­lar.
 
√-Teberrûken Kur'an okunur, bilhassa Kur'an-ı Kerim'in kalbi bulunan «Yâsin»i Şerif kirâet edilir, ve şu veya emsali dua okunur. (Arapça veya Türkçe olarak) 
 
√-«İlâhî Ya Rabbi! (üç kere tekrarlanacak). Şu köyün, şu kentin dört bir tarafından zapt-ı ziraatinden olmuş olacak (cünüdu'l-cerad), bambul, kımıl, ağkurdu, tırtıl, sinek, çekirge, kınacık, bit pirecik, fare sıçan, yılan çiyan ve bütün haşereleri defi refeyle Rabbim».
 
√-Cemaat toplu halde «Amin» der.
 
Su takılırken bir kaptan başka kabada aktarılabilir. Arta kalırsa iste yenlere dağıtılır.
 
 
 
Sığırcık kuşları hızla pike yaparak yere doğru inişe geçerler, kuşlar; çekir­geler ve haşereler üzerine sayha (haykırış) çıkarırlar, çekirgeleri katleder­ler, çekirgelerden hayat ve hareket emmaresi görülmez olur. Belki kuşların sesinden hepsi ölür gider.
 
-Biiznillah (mukadder ise) âfet ortadan kalkar.
 
Sığırcık kuşlarının rengi siyah, beyaz ve alâ olarak görüldüğü vakidir.
 
Rum beldesinde (Anadolu diyarında) bu mübarek su meşhurdur, tesiri ortadadır.
 
Bulunduğu yerden mazarrat-i muhtelif enin ve âfat-i beliyyenin zuhur ettiği beldelere nakledilmektedir.
 
Çekirge ve öbür haşereler ziraat mahsûlünü istilâ ettiği zaman işaret edildiği şekilde bu suyun naklî yapılın­ca haşerelerin imhasında tesiri görülmektedir.
Şüphesiz bu sudaki her bir tesir hasleti Allah Teâlâ’dandır.
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Hüseyin Aşık -Şeyh Ali Semerkandî (k.s.) Hayatı ve Menkıbeleri-İlim Yayınları 

Sığırcık suyunun çıktığı yerin uydu görüntüleri

 

 

Kazım ATALIK

Konumu:   40° 53' 4.20" N 32° 40' 9.89" E

 


Yorumlar - Yorum Yaz
@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi