ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

ŞEYH PEYGAMBERİMİZ (SAV) İLE AKRABALIĞI

ŞEYH ALİ SEMERKANDÎ HAZRETLERİNİN

PEYGAMBERİMİZ  (SAV)  İLE AKRABALIĞI 

 

Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselâm (sav) sevgili eşi Hz. Âişe' den sonra Hz. Ömerü'l-Faruk'un kızı Hz. Hafsa ile evlendi.  Hz. Hafsa iki cihanın efendisi Peygamberimizin (sav) ikinci halifesi Hz. Ömer'in sevgili kerimesiydi.
 
Rasül-i Ekrem (sav) Hz. Ömer'e akrabalık kurmakla daha yaklaştı. Bu akrabalık Hz. Ömer'i Peygamberimizin (sav) en yakın arkadaşı yaptı.  
 
Hz. Ömer'in kızı ile evlenen Peygamberimiz (sav)  Hz. Hafsa'nın sebebi ile Hz. Ömer'le kop­ması mümkün olmayan dostluk bağını pekiştirmiş oldu. Hz. Ömer için: «Ehli cennetin lambasıdır» buyrulmuştur.
 
Rasül-i Ekrem'in (sav)  her bir evlenmesinde behemehal bir hikmet mevcut­tur. Bu hikmeti görebilmek gerekir. Peygamber Efendimizin (sav) evlenmelerinin sebeplerini insaf ve gerçek gözü ile tetkik eden bu evlenmelerdeki yüce amaçları gayet kolayca ve açık bir şekilde anlayabilir.
 
Hz. Hafsa imanlı bir hanımdı. İslâm yolunda zihinlerden silinmesi müm­kün olmayan zahmetler ve meşakkatler çekmiştir. Hem cefakâr ve hem ve­fakâr idi. Efendimizin (sav) Hz. Hafsa ile evlenmesi bir şefkat ve bir merhamet duygusunu ifade ediyordu.
 
Hz. Ömer bir gün Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselâmdan (sav): «Bütün soylar, bağlantılar, akrabalıklar kıyamet gününde yok olacaktır. Ancak be nim soyum ve akrabalarım bunun dışındadır» sözünü duymuştu.
 
 
Bunu dü­şünerek kendi kendine «Benim soyum, bağlantım var, sadece akrabalığım yok» diye Hz. Ali'den Ümmü Gülsüm'ü eş olarak istedi. Hz. Ali kızının he­nüz küçük olduğunu söyleyerek «Göndereyim; görür, beğenir ve kabul eder­sen, olur» demişti.
 
Bunun üzerine evine gelip kızının eline bir örtü verdi ve bunu Hz. Ömer'e götür, dedi. Ümmü Gülsüm örtüyü götürdü ve ona «Bu­nu kabul eder misiniz?» diye sordu. Hz. Ömer gülerek «Kabul ettim» deyin­ce, bu haberi babasına ileten Ümmü Gülsüm böylece Hz. Ömer'in eşi oldu. Nikâh kıyıldı ve Zeyd ile Rukiye ondan doğdu» .Bu yol ile Hazreti Peygambere (sav) akrabalık kuran Hz. Ömer dileğine ka­vuşmuş oldu.
 
Bundan böyle büyük dedesi Hz. Peygambere (sav) akraba olan Şeyh Ali Semerkandî de bu kanal ile akraba olmuş bulunuyor.

Şeyh Ali Semerkandî'nin büyük dedesi Hz. Ömer bir yandan kızı Hz. Hafsa'yı Hz. Peygamber'e (sav) vermiş, bir yandan kendisine Hz. Peygamberin (sav) torunu Ümmü Gül­süm'ü eş olarak almıştır. Bu iki yönlü bir yakınlık ve iki yönlü bir bahti­yarlıktır.


Yorumlar - Yorum Yaz
@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi