ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HAZRETLERİ

Niyet Hayır Akıbet Hayır

BÜKELER MAHALLESİ (KÖYÜ)

NOT:KÖYÜN TANITIMINA KATKI SUNMAK İSTEYENLER..  
kazimatalik@gmail.com  
mail adresinden ulaşabilirsiniz.


Bükeler, Ankara ilinin Çamlıdere ilçesine bağlı bir mahalledir.

Ankara iline 126 km, Çamlıdere ilçesine 15 km uzaklıktadır.

Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Döneminde Çamlıdere Yakınında cami bulunmayan Bükeler köyünde Mustafa adlı hayır sahibinincami yaptırmasına izin verilmesi.

Telhîs
İzn verdim.

Yabanabad Nâibi’nin arzıdır.

Kazâ-i mezbûr muzâfâtından Bükeler nam karye kurbünde câmiދ olmayup ahâlîsi edâ-yı salât-ı 
Cuma’da küllî usret çekmeleriyle ashâb-ı hayrâtdan Mustafa hasbeten lillâhi Teދâlâ kendi malıyla karye-i 
mezbûrda müceddeden câmiދ binâ etmek murâd etmekle izn-i hümâyûn erzânî kılınmak recâsına arz eder. 

Ol bâbda emr ü fermân şevketlü ve azametlü pâdişâhımındır.

Dergâh-ı Âlî dâme mahfûfen bi’l-meދâlî türâbına arz-ı dâދî oldur ki,Kazâ-i Yabanabad muzâfâtından Bükeler nâm karye kurbünde câmiދ olmayup sayf ü şitâda [buދd] mesâfeye gitmekde usret olmağın karye-i mezbûrede câmiދi şerîf ihdâs olunmağa ihtiyâc-ı tâm olduğu cihetden Mustafa nâm kimesne binâ etmek taleb etmeğin taraf-ı saltanatdan icâzeti mutazammın emr-i şerîf-i âlî-şân sadaka buyurulmak recâsına vâkiދi hâl der-i devlet-masîre arz olundu. Bâkî fermân dergâh-ı muދallânındır.

Der-fî gurre-i Cümâdelâhire li-sene semâne ve sebދîn ve elf.

Edދafü’l-ibâd eddâދî el-fakîr Ömer, el-müvellâ hilâfe bi-Yabanabad

1 Cemaziyelâhir 1078 / 18 Kasım 1667
 
 
Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Döneminde Çamlıdere Bükeler Köyü Camii’nin boş bulunan hatiplik vazifesinin Mehmed Halife’ye verilmesi.

İzn-i Hümâyûnum olmuşdur.

Arz-ı bende-i bî-mikdâr oldur ki, 

Şevketlü Kerâmetlü Mehâbetlü Kudretlü Velî-niދmetim Efendim Pâdişâhım Yabanabad kazâsında vâkiދ Bükeler karyesi câmiދi şerîfinin hitâbeti mahlûl olmağla erbâb-ı istihkâkdan Mehmed Halîfe’ye sadaka buyurulmak recâsına nâzır-ı vakf Dârü’s-saދâdeti’ş-Şerîfe Ağası kulları arz etmekle bâlâsı; “İzn-i hümâyûnum olmuşdur” deyü hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnlarıyla tezyîn buyurulmak bâbında emr ü fermân şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü velî-niދmetim efendim pâdişâhımındır.

29 Zilhicce 1215 / 13 Mayıs 1801


KÖYDE KONUŞULAN BAZI SÖZLER VE ANLAMLARI

GIDI:Çam kozalağı

EYSERİ:Çivi
GÖZER:Eleğin seyrek olanı
YILGU:Sarı çalının olgunlaşmış meyvesi
KARAGAVUK:Baharda toplanıp yenen bir ot.
MUSMUL:İslami usül üzere kesilen hayvan
MINDAR:Besmele çekilmeden kesilen hayvan
RAHMET:Yağmur
MAYIS:Taze sığır dışkısı
SAYİR:Dilenci
DEDECİ:Dilenci
YALAMUK:Çam ve köknar ağacının kabuk ve gövde arasında yenilebilecek ince kabuk
MİNTAN:Gömlek
İŞLİK:Gömlek
ÇEVRE:Mendil
GAKIRDAK:İçinde az ve ince kıyıma olan don yağ
PANTUL:Pantlon
DEYNEK:Genellikle dayanmak veya çobanlıkta kullanılan ince sopa
GADAK:Küçük ince çivi
MIH:At,eşek ve öküz nallamada kullanılan özel başlı çivi
BÖYREK:Böbrek
YÜREK:Kalp
FİSTAN:Kadınların giydiği eteği uzun elbise
MEH:ahacık işte,al,tut anlamına söylenir.
İHİ:İşte,ahacık anlamına kullanılırdı
KÜLLÜK:Ocak külünün döküldüğü yer,tuvalet tarafı
KUŞTÜRE:RENDE
KAYMUN:kamyon
AYAKYOLU:Tuvalet
HAMURPİŞİRME:El yapımı makarna,erişte
PİLAF:Pilav
GAVURGA:Az ıslatılmış buğdayın kavrulup çerez niyetine yenmesi
GAVUT:Armut,ahlat gibi meyvelerin kurusunun öğütülmesiyle yapılan un.
AADA:(Akıda)Üzüm pekmezinden yapılan çokokrem gibi gıda.
GUSULHANE:Eskiden her odada bulunan banyo yapılmak için kullanılan büyük dolap.
SERGEN:Odaların duvarlarının üst kısımlarındaki uzunca raf.
ÇİÇEKLİK:Eskiden vitrin yerine kullanılan süslü,önü açık birkaç katlı ,süslü raf.
TEMEK:Ahırlardan dışarı gübre atmak için bırakılan büyükçe delik.
HANAY:Eve girişte odalar arasındaki geniş boşluk.
AVLU:Evden ahıra girerken ahır kapısındaki boşluk.
ZEVLE:Boyunduruktan öküzün çıkmaması için deliklere sokulan sopa.
EPSİT:Öküz ve at arabasında tekerin topu ve çemberi arasındaki düz, sağlam çubuklar.
PEŞKİR:Havlu
ÇEKELÜZ:Sincap
YANGABUZ:Yaramaz,şımarık
CILLAMA:Bağırma,cırıl cırıl etme
ECCÜK:Azıcık
GAYLI:Gayri
FERFENİ:Piknik yapmak
TUFRAN:Turfan
BİZEEL:Azıcık
ZİNİ:Sini içine yemek dolu tabaklar konulan büyük tepsi
CİMDÜK:Çimdik
APALAMAK:Dizler ve eller üzerinde dört ayaklı yürümek
ÇON:Kalça
GAVLAMAK:Derisinin soyulması,yüzülmesi.
ZAHRA:Hayvanlara verilen yiyecek(Zahire)
HUSA-TASA:Birşey için üzülmek Kaygı duymak,tasalanmak.
EDEPSÜZ:Edepsiz,terbiyeye dikkat etmeyen.
BUYMAK:Çok üşümek
HORA GEÇMEK:Makbule geçmek,yerli yerine
ZUNNA:Zurna
BANNAK:El parmakları gibi parçaların birleştirilmesinden olan sandeviç
HALKA:Simit gibi yapılan,kızgın küle gömülerek yapılan simit.
MANCAR:Ispanak gibi yenilen yabani ot müslüman mancarı,gavur mancarı.
ÇİTEN:Ahırda veya ağılda yeni doğan buzağı,kuzu ve oğlak konulan yer.
ÇEKELÜ:Öküz değneğinin ucuna takılan sabanın çamurunu sıyırmaya yarayan alet.
EYSİRAN:Hamur kesmeye,karıştırmaya yarayan saplı demir alet.
ÜTEE:İçine un konulup ekmege şekil vermeye yarayan,işi bitince katlanıp konan ve her ekmek yapımında kullanılan deri.
GÖVREK:Mancarın tohumlanmış hali.
SIPA:Eşek yavrusu,üzerinde odun kırılan kütük.
KÜLÇÖREE:Ekmek yapımı sonunda ekmeğin sıcak külüne gömülerek pişirilen müthiş kokulu,müthiş lezzetli çörek.
YILÇI:Yaramaz
GEZDAN:Doğum yapma yaşına gelmiş dişi oğlak.(Doğum yapınca keçi olur)
GÖÖLEZ:Köpek yavrusu
BIZA:Buzağı,yeni doğan inek yavrusu.
PEŞKİR:El havlusu.
GARINYA(İşkembe):Koyun ve keçi derisine koyulan tuzlu tereyağı.
SARPIN:Fiy,arpa,buğday konulan üstten kapaklı,bölmeli depo.
GUŞENE:Tencerenin küçüğü.
GINDAP:Sağlam keten iplik.
TEHLİZ:Ketenden yapılan çuval.
LENGER:Büyük, kapaklı sahan.
EYŞİ:Acı erükten yapılan ,yemeklere ekşilik vermek için kullanılan pestil.
TIRKAZ:Yaylada akşam yatarken kapı açılmasın diye arkasına dayanan sopa.
FİREK:Anahtar
MERŞÜN:Deri,meşin
USTUN:Tavan
SUNTURAÇ:Nalbantların hayvanların tırnağını kesmek için kullandıkları çift taraflı orak gibi alet.
SÜRGÜÇ:Bulaşık bezi
NACAK:Balta
TAHRA:Satır,büyük bıçak
KÖPEN:İşe yaramaz bez
ÇÜKÜNDÜR:Şeker pancarı
TOGA:Yaylaçorbası,yoğurtlu çorba
HERİF:Yetişkin adam,erkek
KAĞIRMAK:Bükmek,zorlamak.
TEZ:Çabuk
PEŞKİR:Havlu
GAYLI:Artık
YENCE:Hafif
ICCAK:Sıcak
CUVARA:Sigara
DÖL:Oğlak ve kuzu
KELEM:Lahana
KÖMÜŞ:Manda,Camuş
ŞALLAK:Donsuz
MATÇALI:Pis
SIRACALI:Yara bere içinde,Yarasından sarı su akan
HUMAYIN:Beyaz 2.sınıf pamuk bez
GÖZELŞEY:Hata yapan kişiye denir.
ÇÖNE:Çobana yardın eden kişi,çoban yardımcısı.
NAKIS:Aksi,inatçı
YÜKLÜK:Yatak ve yorganların yığıldığı yer.


Yorumlar - Yorum Yaz
@

NİYET HAYIR AKIBET HAYIR


Hava Nasıl Olacak
Takvim
Üyelik Girişi